Vriend(in) van Meet-Inn

Of klik hier voor meer informatie over het wie, wat en waarom achter Meet-Inn.
paperclipKlik hier voor de laatste nieuwsbrief (voorjaar 2018, pdf)

Vriend(in) van Meet-Inn

Al vanaf de start op 10 september 1988 ontvangt Meet-Inn financiële steun van een trouwe kring vrienden en vriendinnen. Zij maken een deel van het werk van Meet-Inn mogelijk.
Nieuwe vrienden zijn van harte welkom. U kunt zich daarvoor aanmelden bij het secretariaat.

Giften en legaten ter ondersteuning van het werk van Meet-Inn zijn welkom op bankrekening

IBAN NL47RABO 0136 6719 18

t.n.v. Stichting Steunfonds Meet-Inn te Ede.

Stichting Meet-Inn is ANBI  erkend. Uw giften zijn daardoor aftrekbaar voor de belasting.


Als u / jij praktisch een steentje aan Meet-Inn wilt bijdragen, dat kan ook! Kijk eens tussen de vacatures!